Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kongreye Geri Sayım

Davet

Değerli meslektaşlarımız ,

Uluslararası Katılımlı 2020 Türk Romatoloji Kongresi, bu yıl; 25 Mart-29 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Merkez Şubesi tarafından Antalya Belek’te düzenlenlenmektedir. Derneğimiz bu yıl da sizleri doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Antalya yöresinde denizle karanın buluştuğu muhteşem bir doğada, romatoloji alanında en son, en değerli ve en çok ihtiyaç duyulan bilgi ve yeniliklerin ve klinik yaklaşımların yer aldığı bir kongrede ağırlayacak olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktadır. Kongremiz, Belek yerleşiminde Kaya Palazo Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenmektedir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dalımızın şemsiyesi altında Romatoloji alanında bir yan dal derneği olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, Anadalımızın verdiği destek, irade ve güçle her geçen yıl daha fazla artan bir motivasyon ve azimle ve tüm yeni teknolojileri kullanarak romatoloji alanında yoluna devam etmektedir. Kongremizde bu yıl; artık markalaşmış olan TRASD-RAD görüntüleme okuluna yeni bir okul daha ilave edilmiştir. TRASD-IM İmmünoloji Okulu adı altında; romatolojik hastalıkların etyolojisinde ve patogenezinde rol oynayan son güncel bilgilere erişim ve bu alanda çok hızla değişen yeni çağı yakalamak hedeflenmektedir. Bu okulda romatolojide; nedenler, ve niçinler sorgulanacak, hücre düzeyinde ; yolaklar, sinyaller ve tüm mekanizmalar derinlemesine gözden geçirilecektir.

Uluslararası Katılımlı Kongremiz, her zaman olduğu gibi romatoloji alanında en son yenilikleri, güncel klinik yaklaşımları içeren bir çerçevede ve özenle hazırlanmaktadır. Alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar kongremizde sizlere çok değerli bilgi aktarımları yapacaklardır. Pek çok konu olgular eşliğinde, teorikten pratiğe köprü kuracak şekilde enine boyuna tartışılacaktır.

Doğası ve tarihi ile huzur bulacağınız Antalya’da baharın tazeliğini ve doğanın yaza uyanışını bilimle kavuşturan kongremizde sizleri aramızda görmek dileği ile...
Saygılarımızla,


Dr. Hatice Bodur
Kongre Eş Başkanı
Dr. Şebnem Ataman
Kongre Eş Başkanı

Kurullar

KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Dr. Hatice Bodur
Dr. Şebnem Ataman

KONGRE SEKRETERİ
Dr. Figen Ayhan

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Dr. Özgür Akgül Dr. H.Fatih Çay
Dr. Erhan Çapkın Dr. Yeşim Garip Çimen
Dr. Hilal Ecesoy Dr. Zafer Günedi
Dr. Gülcan Gürer Dr. Meltem Alkan Melikoğlu
Dr. Sumru Özel Dr. İlhan Sezer
Dr. Ömer Faruk Şendur

*Kongre Düzenleme Kurulu soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

TRASD YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Prof. Dr. Şebnem Ataman
BAŞKAN YARDIMCISI
Prof. Dr. Hatice Bodur
GENEL SEKRETER
Prof. Dr. Zafer Günendi
SAYMAN
Doç. Dr. Hilal Ecesoy
ÜYELER
Prof. Dr. Erhan Çapkın
Prof. Dr. M. Tuncay Duruöz
Prof. Dr. Gülcan Gürer
Doç. Dr. Özgür Akgül
Prof. Dr. H. Fatih Çay

ŞUBE BAŞKANLARI
Dr. Hasan Toktaş Afyon
Dr. İlhan Sezer Antalya
Dr. Ömer F. Şendur Aydın
Dr. Lale Altan İnceoğlu Bursa
Dr. Remzi Çevik Diyarbakır
Dr. Arzu Kaya Elazığ
Dr. Meltem Alkan Melikoğlu Erzurum
Dr. Tuncay Duruöz İstanbul
Dr. Murat Birtane İstanbul - Trakya
Dr. Lale Cerrahoğlu Manisa
Dr. Sami Hizmetli Sivas

TRASD-RAD Görüntüleme Okulu

TRASD-RAD Görüntüleme Okulu Kayıt Ücreti 1.250 TL + KDV

TRASD-RAD Görüntüleme Okulu 24-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecektir. Kas-iskelet sistemi sorunları ve hastalıkları ile ilgilenen Romatoloji Bilimi romatizmal hastalıkların tanısı ve takibinde çok yoğun bir şekilde kas iskelet sistemi radyolojisinden faydalanmaktadır. Bu konuda gerekli olan standart eğitimin sağlanması ve sürdürülmesi için Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği uzmanlık sonrası kas-iskelet sistemi radyolojisi konusunda yeterliliği gösterecek bir sertifika eğitimi vermeyi planlamaktadır. Bu eğitim; standart bir eğitim programını ve sonrasında da bu alanda yeni gelişmelerin adapte edilebildiği sürekli ve sürdürülebilir bir eğitimi içermektedir.

TRASD’IMM İmmünoloji Okulu

TRASD’IMM İmmünoloji Okulu Kayıt Ücreti 950 TL + KDV

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan TRASD’IMM İmmünoloji Okulu, doğal ve kazanılmış immun yanıt, immün tolerans ve otoimmünite konusunda klinisyenlere yönelik temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Temel bilgiler yanında laboratuar yöntemleri hakkında örnekler ile klinik pratiğe yönelik bilgi de verilecektir. Hedef kitle romatolojik hastalıkların patogenezi hakkında immünoloji bilgilerini tazelemek isteyen uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencileridir.

Bilimsel Program

SAAT SALON 1 SAAT SALON 2
10:00-16:00 TRASD-RAD Görüntüleme Okulu 09:00-16:00 TRASD'IMM İmmünoloji Okulu
Nasıl Çözmeli?
Klinik ve Radyolojik Korelasyon Seminerleri
Birinci Bölüm: Omurga (Direkt Grafi ve MRG) 09:00-09:30 Doğal İmmun Yanıt
Nasıl Çözmeli?
Klinik ve Radyolojik Korelasyon Seminerleri
İkinci Bölüm: Sakrum (Direkt Grafi ve MRG) 09:30-10:00 Kompleman Sistemi
Nasıl Çözmeli?
Klinik ve Radyolojik Korelasyon Seminerleri
Üçüncü Bölüm: Kalça (Direkt Grafi ve MRG) 10:00-10:30 İnflamatuar Sitokinler (TNF, IL-1, IL-6, IL12/23, IL- 17, IFN-a)
Nasıl Çözmeli?
Klinik ve Radyolojik Korelasyon Seminerleri
Pratik 10:30-11:00 Kahve Arası  
  11:00-11:30 MHC + Antjien Sunumu
11:30-12:00 Dentritik Hücreler
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:30 T, B Hücreler
13:30-14:00 Immuntolerans ve Otoimmunite
14:00-14:30 ANA ne zaman istenir ?
14:30-15:00 Laboratuar Tetkikleri (IFA, immunblot)
15:00-16:00 ANA boyanma paternleri pratiği
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:45-16:30 TRASD-RAD Görüntüleme Okulu Kapilleroskopi Kursu İleri Yayın Yazma Becerileri Kursu
08:45-09:00 Açılış
09:00-10:20 Kas iskelet US giriş ve normal yapılar
Dopler ayarları ve artefaktlar
Romatoid artritte Ultrason
Sjögrende Ultrason
Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası 
11:00-12:20 Spondiloartritlerde Ultrason
Kristal Artritlerde Ultrason
PMR ve Omuz ekleminde Ultrason
Ultrasonda skorlama sistemleri
Tartışma
12:30-13:30 Öğle yemeği 
13:30-14:30 *Pratik zamanı
*7 istasyon
*20 dk bir gruplar rotasyon ile tüm Eğitmenleri geziyor
*İlk pratik cihaz ayarları ve normal yapılar
*Daha sonra yanda numaralandırılmış konularda eğitmenler ile pratik (Hasta ve eğitmenler sabit)
SAAT SALON 1
08:30-09:30 Açılış Konuşması
09:30-10:15 Last 1 Year in Rheumatology
10:15-10:45 Kahve Arası 
10:45-11:30 UYDU SEMPOZYUMU
11:30-12:15 Manipulating Signaling Pathways for Treating RA
12:15-13:30 Öğle Yemeği 
13:30- 14:15 New Strategies in Management of SLE
14:15-15:00 UYDU SEMPOZYUMU
15:00-15:30 Kahve Arası 
15:00-15:45 New Strategies in Vasculitis
15:45-16:15 Familial Mediterranean Fever
16:15-17:00 One Year Review 2020: Systemic Sclerosis
17:30-18:30 Şube Başkanları Toplantısı
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
SÖZLÜ BİLDİRİLER
07:30-08:30 "Uzmanına Danış: Kahvaltılı Oturum (Rezervasyonlu)
Olgularla Antifosfolipid Antikor Sendromu (AFAS)"
   
08:30-10:00 SPA
Aksiyel SpA yeni ne var
Periferik SpA yeni ne var
PsA remisyon hedefleri
OSTEOARTRİT
Yeni ne var ? & Nasıl tedavi ederiz?

Sprifermin, Wnt inhibitörleri, anti-NGF, vd
Osteoartrit yönetiminde son rehberler
Rejeneratif Tıp mı? Cerrahi mi?
NTE: Osteoartrit 2020
 
10:00-10:30 Kahve Arası 
10:30-11:15 UYDU SEMPOZYUMU    
11:15-12:30 RA
Prognoz belirteçler
RA komorbidite
RA tedavisinde Bütüncül Yaklaşım
YENİ NE VAR ve NASIL TEDAVİ EDERİZ?
Osteoporoz yönetiminde yeni bulvarlar

Osteoporoz yönetiminde son rehberler
Fraktür liyezon servisi sekonder kırıkları önler mi?
NTE: Osteoporoz 2020
 
12:30-13:30 Öğle Yemeği 
13:30-15:00 VASKÜLİTLER ve BEHÇET
Büyük damar vaskülitlerinde tedavi
ANCA ilişkili vaskülitlerde tanı, ayırıcı tanı
Behçet sendromu; son 2 yıl
FİBROMİYALJİ
Yeni ne var? Nasıl Tedavi ederiz?

Fibromiyalji yönetiminde son rehberler
Patolojiyi aramak; ne kadar etraflıca incelemeliyiz?
NTE: Fibromiyalji 2020
 
15:00-15:30 Kahve Arası 
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU    
16:15-17:00 ROMATOLOJİDE BİYOPSİLER : HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE TEMEL PRENSİPLER
Vaskülitlerde ve sjögren sendromunda histopatolojik örnekleme
Lupus nefriti histopatolojisi
Granülamatöz hastalıklarda histopatoloji
KRİSTAL ARTROPATİLER
Hiperürisemi,Metabolik sendrom ilişkisi hakkında ne biliyoruz?
Gut; Nasıl Tedavi edelim?
Olgu Eşliğinde Diğer Kristal Artropatilerde Tedavi Yaklaşımı
 
17:00-18:00 Genç TRASD Toplantısı    
SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3
SÖZLÜ BİLDİRİLER
08:00-08:30 "Uzmanına Danış: Kahvaltılı Oturum (Rezervasyonlu)
Geriatrik Romatolojide Sorunlar ve Çözümler"
   
08:30-10:00 SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
SLE'yi anlamak ; immunopatogenez ve genetik
SLE'de tanıda yenilikler
SLE'de tedavide yenilikler
BÖLGESEL AĞRILAR-1
Omuz Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Boyun Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Bel Ağrılı Hastaya Yaklaşım
 
10:00-10:30 Kahve Arası 
10:30-11:15 UYDU SEMPOZYUMU    
11:15-12:30 SİSTEMİK SKLEROZ ve SJÖGREN SENDROMU
Sistemik sklerozda yeni ne var?
Sjögren Sendromunda yeni ne var?
BÖLGESEL AĞRILAR-2
Sakroiliak ağrılı Hastaya Yaklaşım
Kalça Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Diz Ağrılı Hastaya Yaklaşım
 
12:30-13:30 Öğle Yemeği 
13:30-15:00 OTOİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR (PEDİATRİK)
Otoinflamatuvar Hastalık Kavramı ve Bu Grupta Yer Alan Hastalıklarda Fizyopatoloji
Ailesel Akdeniz Ateşi Nedir, Nasıl Tanılandırılır ve Nasıl Tedavi Edilir?
Ailesel Akdeniz Ateşi Dışı Diğer Otoenflamatuar Hastalıklar Nasıl Tanılandırılır ve Nasıl Tedavi Edilir?
ROMATOLOJİDE SPESİFİK SORUNLARA ÇÖZÜMLER
Raynaud Sendromu Tedavisi
Pulmoner hipertansiyon tedavisi
Arteriel ve Venoz Tromboz tedavisi
 
15:00-15:30 Kahve Arası 
15:30-16:15 UYDU SEMPOZYUMU    
16:15-17:00 INFLAMATUVAR KAS HASTALIKLARI
İnflamatuar kas hastalıklarını nasıl tanıyalım?
Nasıl Tedavi edelim?
HASTALARIN EGZERSİZLERE UYUMU NASIL ARTIRILABİLİR?
Biyolojik çağda egzersizler
Egzersizlere uyumu artırmak için ne yapmalı?
Gençlik hapı. Egzersiz hapı; Olmaz Öyle Saçma Sey?
 
17:00-18:00 Olgularla Malpraktis Ödüllü Bilgi Yarışması  
19:00-20:30 Biostar Toplantısı    
SAAT SALON 1
08:30-10:15 ROMATOLOJİDE EKLEM DIŞI BULGULAR
Romatoloji ve Akciğer
Romatoloji ve Cilt
Romatoloji ve Göz
10:15-10:30 Kahve Arası 
10:30-11:30 ROMATOLOJİDE TAMAMLAYICI YÖNTEMLER
Romatoloji ve Beslenme
Romatoloji ve Rejeneratif Tıp
Romatoloji ve Mikrobiyata
13:30-12:00 Akılcı İlaç Sunumu

Bildiri Özetleri

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak online olarak ve TÜRKÇE / İNGİLİZCE dillerinde gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 2 Şubat 2020

Bildirinizi “Bilimsel Araştırma” yada “Olgu Sunumu” kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Romatoloji Alanında En iyi Araştırma Projesi Ödülü

Türk Romatoloji Kongresi 2020 kapsamında bildiri ödülü jurisi tarafından değerlendirilerek seçilen en iyi 3 araştırma projesine ödül Averilecektir.

En İyi Araştırma Projesi Ödülü: 5.000 TL
En İyi İkinci Araştırma Projesi Ödülü: 3.000 TL
En İyi Üçüncü Araştırma Projesi Ödülü: 1.000 TL

Kayıt & Konaklama

Kayıt ve Konaklama Bedelleri

KAYIT ÜCRETİ
Uzman 1150 TL
Asistan - Pratisyen 1050 TL
Firma Temsilcisi 1150 TL
• Kayıt Ücretine; bilimsel etkinliklere katılım, stand alanlarına giriş, basılı malzemeler, kongre çantası dahildir.
Kayıt ücretlerine KDV dâhil değildir.

KONAKLAMA ÜCRETİ Tek Kişilik Oda Çift Kişilik Odada Kişi Başı
KAYA PALAZZO OTEL ve KAYA BELEK OTEL 6.400 TL 4.000 TL
• Konaklanan otelde 4 gece “her şey dahil” sistem konaklama (25 Mart- 29 Mart 2020)
• Kongre bilimsel aktiviteleri süresince konaklama hizmetini kongre acentasından almayan katılımcıların yada sponsorların kongre oteli Kaya Palazzo Otel & Kaya Belek Otel konseptinde çalışması sebebiyle otel tarafından talep edilen günlük dış katılımcı ücreti olan 600 TL +KDV ayrıca kongre kongre acentası hesabına yatırması gerekmektedir.
• Konaklama Ücreti; 25 Mart Çarşamba günü giriş, 29 Mart Pazar günü çıkış olmak üzere, 4 gece, herşey dahil konseptte konaklamayı kapsamaktadır. Paket konaklama bölünememektedir. Ek gece talepleri ayrıca fiyatlandırılacaktır.
Konaklama Ücretlerine KDV dâhil değildir.
Kaya Palazzo veya Kaya Belek Otelinde konaklayan katılımcılar her iki otelin konseptinde yer alan tüm hizmetlerden 24 saat ücretsiz faydalanabileceklerdir.

Transfer

• Havalimanı – Otel arası 25 Mart tarihinde geliş ve 29 Mart tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transfer ücreti kişi başı tek yön 275 TL’dir.
• Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 400 TL olarak fiyatlandırılacaktır.
• Özel transfer taleplerinizi GenX ile bağlantıya geçebilirsiniz.
• Transfer bedellerine KDV dâhil değildir.
• Transfer listelerinin kongre başlangıcından en geç 5 (beş) iş günü öncesine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Son transfer bildirme tarihi: 20 Mart 2020’dir.
• Bu tarihten sonra gelecek transfer değişiklikleri ve yeni transfer talepleri için 25 TL + KDV işlem bedeli alınacaktır. (bu değişiklik bedeli her işlem için ayrıca talep edilecektir.)

Kayıt & Konaklama & Transfer İptal Şartları

• İptal talepleri GenX Kongre ve Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.
• 20 Aralık 2019 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
• 20 Aralık 2019 ‘den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
• En geç 1 Mart 2019 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği ve GenX Kongre ve Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.
• Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.

Kayıt ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

HESAP ADI GENİKS KONGRE ORG. VE TUR. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ.
BANKA ADI GARANTİ BANKASI
IBAN (TL) TR23 0006 2000 7400 0006 2985 03

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri

25-29 Mart 2020 tarihleri arasında Kaya Palazzo Otel Kongre Merkezi, Antalya’ da gerçekleştirilecektir.
https://www.kayahotels.com/oteller/resort-oteller/kaya-palazzo-golf-resort

Önemli Tarihler

Erken Kayıt İçin Son Tarih: 20 Aralık 2019
Bildiri Özeti Gönderme Son Tarih: 2 Şubat 2020

Bildiri Gönderimi

Bildiriler sadece http://turkrom2020.org/ adresinden online olarak kabul edilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Yaka Kartı

Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı bulundurulmalıdır.

Katılım Sertifikası

Tüm katılımcılara sertifikaları 29 Mart 2020 tarihlerinde dağıtılacaktır.

Davet Mektubu

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan kongre davet yazıları Kongre Sekreterliği aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. (Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.)

Kredilendirme

Toplantı Türk Tabipler Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Toplantı Programı

24 Mart 2020 - Stant Kurulumu /Kurslar/Girişler
25 Mart 2020 - Girişler / Açılış / Bilimsel Program /Uydu Sempozyum
26 Mart 2020 - Bilimsel Program / Uydu Sempozyum
27 Mart 2020 - Bilimsel Program / Uydu Sempozyum
28 Mart 2020 - Bilimsel Program / Uydu Sempozyum
29 Mart 2020 - Bilimsel Program / Otelden Ayrılış

Organizasyon Sekreterliği

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentası olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz.turkrom2020@genx.com.tr

Kongre Merkezi

Kaya Palazzo Hotel

Belek / Antalya

To Top ↑